เทศบาลนครลำปาง

กิจกรรมภายในเดือน
01
ของกินพื้นเมือง อร่อยต้องลอง
01
กู่เจ้าย่าสุตา
01
วัดประตูป่อง
01
ถนนสายวัฒนธรรม
01
ถนนคนเดินกาดกองต้า
17
งานน้อมรำลึกพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562
26
"ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ ลำปาง เทศกาล LAMPANG STREET FESTIVAL"
08
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน
30
งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปี 2562
04
งานเดิน – วิ่งแม่เมาะ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28
07
"ภูษาศิลป์ ถิ่นล้านนา"
10
งานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร 2562
31
สืบสานผ้าพื้นถิ่น ซิ่นลำปาง
01
วิ่งการกุศล "LAMPANG ANTI-DRUGS 2019"
11
Lampang City เส้น กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองรอง
กรุณาเลือกเดือน
2562
ม.ค.
มกราคม
ก.พ.
กุมภาพันธ์
มี.ค.
มีนาคม
เม.ย.
เมษายน
พ.ค.
พฤษภาคม
มิ.ย.
มิถุนายน
ก.ค.
กรกฎาคม
ส.ค.
สิงหาคม
ก.ย.
กันยายน
ต.ค.
ตุลาคม
พ.ย.
พฤศจิกายน
ธ.ค.
ธันวาคม