เทศบาลนครลำปาง

1. แนะนำเส้นทางเที่ยวในเมือง
วันที่ 19 June 2015
2. แผนที่ลำปาง (ภาษาไทย)
วันที่ 19 June 2015
3. แผนที่ลำปาง (ภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 June 2015
4. กาดกองต้า : กาดเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง
วันที่ 19 June 2015
5. จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 22 June 2015
6. จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 22 June 2015
7. จดหมายข่าว เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 22 June 2015
8. ถนนคนเดินนครลำปาง 2 สไตล์
วันที่ 22 June 2015
9. ของกินถูกใจ "เส้นทางกินดื่มที่ต้องลอง" (1)
วันที่ 22 June 2015
10. ของกินถูกใจ "เส้นทางกินดื่มที่ต้องลอง" (2)
วันที่ 22 June 2015
11. คู่มือท่องเที่ยวลำปาง สิงหาคม - กันยายน 2558
วันที่ 18 August 2015
12. คู่มือเที่ยวลำปาง ประจำเดือนตุลา - พฤศจิกา 59
วันที่ 29 May 2017
13. คู่มือเที่ยวลำปาง ประจำเดือนธันวา 59 - มกรา 60
วันที่ 29 May 2017
14. คู่มือเที่ยวลำปาง ประจำเดือนกุมภา - มีนา 60
วันที่ 29 May 2017
15. คู่มือเที่ยวลำปาง ประจำเดือนเมษา - พฤษภา 60
วันที่ 29 May 2017
16. คู่มือเที่ยวลำปาง ประจำเดือนมิถุนา - กรกฏา 60
วันที่ 12 June 2017
17. คู่มือเที่ยวลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 60
วันที่ 31 July 2017