เทศบาลนครลำปาง


ติดต่อเทศบาล

Address Details:
 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตำบล สบตุ๋ย จังหวัด ลำปาง
 Phone: 054-237237
 Fax: -
 Fax: email@example.com
 Website: whttp://www.lampangcity.go.th/
Opening Hours:
 Monday-Friday 9am - 4pm
 Saturday 10am - 3pm
 Sunday Closed