เทศบาลนครลำปาง

x

ลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
- คำขวัญลำปาง
กาดกองต้า ถนนคนเดินลำปาง
ถนนสายวัฒนธรรม
วัดในจังหวัดลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
ร้านอาหารและตลาดในจังหวัดลำปาง
วัดศรีชุม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดปงสนุก
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
ชมเมืองบนรถม้า
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง

1 เมษายน 2560

1 – 5 เมษายน 2560

- การประดับไฟสะพานดำ

- นิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดำ

- ลานสวนสนุก

- การจำหน่ายอาหาร และสินค้า


อ่านเพิ่มเติม

งานสลุงหลวง กลองใหม่ปีใหม่เมืองนครลำปาง

9 เมษายน 2560

9 – 13 เมษายน 2560

- การจำหน่ายสินค้าโอท็อปและมหกรรมอาหาร 

- การประกวดซอพื้นเมือง

- การประกวดกองปูจา 

- การประกวดปรุงอาหารพื้นเมือง การฟ้อนพื้นเมือง การแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา                        

-รำวงย้อนยุค                 

- การประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหล                

- กิจกรรมแกงฮังเลหลวง    

- ขบวนแห่สลุงหลวง         

- สรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต


อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระเจ้าแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง 9 เป็ง

17 พฤษภาคม 2560

17 – 19 มิถุนายน 2560

- ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน

- พิธีสรงน้ำพระธาตุและพระเจ้าแสนแซ่ทองคำ

- ประกวดวงดนตรีปี่พาทย์

- ประกวดภาพถ่าย พระเจดีย์ซาวเล่าเรื่อง

- ดนตรีรำวงย้อนยุค และศิลปินล้านนา


อ่านเพิ่มเติม

งานเทศกาลวันเข้าพรรษา

1 มิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560

ประกวดแต่งกายไปวัด การฟ้อนเล็บ การห่อขนมจ๊อก หรือขนมเทียน และการหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและฤดูกาลเข้าพรรษา


อ่านเพิ่มเติม

งานเดิน – วิ่งแม่เมาะ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25

1 สิงหาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560

(สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม)

การแข่งขันเดิน - วิ่ง   เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม


อ่านเพิ่มเติม

งานบุญกินเจนครลำปาง

1 ตุลาคม 2560

เดือนตุลาคม 2560

- พิธีสวดมนต์ประกอบ

- พิธีเดินธูป ประกอบพิธี

บูชาเต้าและดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า 

- พิธีสะเดาะเคราะห์      (พะเก่ง) 

- พิธีลอยกระทงจีนและปล่อยสัตว์และพิธีเบิกเนตรองค์ไต่ซือเอี้ย


อ่านเพิ่มเติม

บูชาเต้าและดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า

1 ตุลาคม 2560

- พิธีสะเดาะเคราะห์ (พะเก่ง) 

- พิธีลอยกระทงจีนและปล่อยสัตว์และพิธีเบิกเนตรองค์ไต่ซือเอี้ย


อ่านเพิ่มเติม

งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 15

1 พฤศจิกายน 2560

จัดบูธจำหน่ายรถยนต์ ประดับยนต์


อ่านเพิ่มเติม

งานล่องสะเปาจาว ละกอน

1 พฤศจิกายน 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

- บูธจำหน่ายอาหาร

- ชมความอลังการของโคมล้านนา

- การแสดงนาฏศิลป์ "เปิดประตูสู่อาเซียน"

- การประกวด "ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ"

- การประกวด "สะเปาลอยน้ำ

- การจำหน่ายสินค้าของดี นครลำปาง


อ่านเพิ่มเติม

งานเซรามิกแฟร์

1 ธันวาคม 2560

ต้นเดือนธันวาคม 2560

- การจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิค

- นิทรรศการ All Day Ceramics

- การสาธิตการผลิตเซรามิค

 


อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
1 เมษายน 2560
1 – 5 เมษายน 2560 - การประดับไฟสะพานดำ - นิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดำ - ลานสวนสนุก - การจำหน่ายอาหาร และสินค้า

ณ สะพานดำรถไฟ
เฟสบุ๊ค